Carlota Wetzel: “El que més ens costa és fer classe amb la mascareta per què parlem moltes hores”

61 visites

La Carlota Wetzel Borrell és directora pedagògica de secundaria del centre educatio FEDAC Lleida. En aquesta entrevista resol alguns dubtes  sobre el protocol del Covid-19.

 1. Quines son les mesures del protocol covid-19 que preneu al centre escolar?

Les mesures que prenem a l’escola són les marcades pels departaments d’educació i Salut. 

A continuació s’especifiquen:

-Les entrades i sortides es duran a terme de manera esglaonada i utilitzant diferents portes d’accés per tal d’evitar aglomeracions.

-Cada infant sigui acompanyat o recollit únicament per una persona i és molt important la puntualitat en el compliment de l’horari per facilitar l’organització.

-En entrar al centre els alumnes i el personal de l’escola han de portar la mascareta cobrint nas, boca i barbeta. En els passadissos i als lavabos també hauran de portar mascareta a partir de 6 anys (1r de primària).

-Per accedir al centre, tot el personal i alumnes s’hauran de netejar els peus en les catifes .Tot l’alumnat i personal docent s’hauran de netejar les mans amb el gel hidroalcohòlic a la porta de la classe i en aquest moment, el mestre de referència farà el control de temperatura. A la baixada i pujada de l’esbarjo, els alumnes es rentaran les mans amb gel hidroalcohòlic.

-S’ha senyalitzat els sentits dels diferents recorreguts i s’han penjat cartells a les diferents zones amb la normativa i instruccions que cal seguir segons el model facilitat pel departament d’educació i salut.L’esbarjo es distribuirà en franges horàries per les diferents etapes o cicles. A més a més, al pati de Primària i ESO es delimitaran 10 zones diferenciades que cada cicle i/o etapa pot utilitzar rotatòriament per setmanes.

-El servei de menjador es portarà a terme en torns de 30 minuts en els menjadors assignats a cada cicle i mantenint sempre les mesures de distància i higiene que marquen el Departament d’Educació i Salut. Hi haurà un monitor/a responsable de cada grup durant tot l’espai de migdia.

 1. Creus que això pot arribar a sortir bé al centre?

Sí, penso que està funcionant molt bé i que farà que el curs surti molt bé.

 1. Com ho esteu portant els professors?

Els professors ho portem bé, era tot un repte, una situació nova per tots, però ara que ja portem un temps, penso que ho portem molt bé. 

El que més ens costa és fer classe amb la mascareta per què parlem moltes hores i ens fa més difícil el fet de explicar o parlar amb els alumnes. El fet d’haver de prendre la temperatura, el gel o desinfectar ja ho tenim interioritzat i ho fem sense problema, ja forma part del dia a dia. El més complicat és el fet d’haver de parlar amb la mascareta.

 1. Quin és el protocol a seguir si dintre de un grup estable hi ha un positiu de covid-19?

Si dins d’un grup estable hi ha un cas positiu de covid-19 aquell grup s’ha de confinar durant 10 dies, aquests 10 dies es comptabilitzen des del contacte amb el positiu en les 48h prèvies a l’inici dels símptomes d’aquest. 

Per tal que els alumnes segueixin amb els continguts i treball de classe des de l’escola s’activa el PALSE (Pla d’Aprenentatge en Línea en Situació d’Emergència), en aquest pla està pautat tota la manera de treballar, els continguts, horaris de classes virtuals, i tot per poder seguir l’aprenentatge des de casa. A més a més el protocol de  l’escola contempla que aquells alumnes que no tenen dispositiu per treballar a casa puguin emportar-se el de l’escola per tal de poder treballar sense problema. 

 1. Quins canvis heu hagut de fer a l’escola respecte a l’organització del centre (horaris de professors, professors per aula i per matèria)

L’organització de l’escola ha hagut de modificar-se força en diferents aspectes:

 • Pel que fa als horaris, al haver de fer-se entrades esglaonades i per diferents portes, s’han hagut de modificar els horaris i crear recorreguts dins l’escola. 
 • Pel que fa als professors, aquest curs, per tal de minimitzar els docents que fan classe dins un grup estable, a cada curs hi ha un tutor de ciències i un de lletres i ells aquest curs han d’impartir matèries del seu àmbit que altres cursos no feien, això ha requerit molt treball extra per part dels professors; 
 • Pel que fa a matèries, a 1r, 2n i 3r hem suprimit les matèries optatives que feiem per tal de no barrejar els grups i cada curs fa la mateixa optativa amb el grup classe. 
 • Pel que fa als espais, s’han hagut de marcar les distàncies dins de cada aula, en algun cas rehubicar un aula i reprogramar matèries com tecnologia o educació visual i plàstica al no poder utilitzar les aules respectives.
 1. Que diu el protocol si un professor done positiu i fa classes a diferents grups estables? Quin serie el protocol?

Quan un professor dóna positiu de Covid19 s’analitzen tots els contactes que ha tingut i el nombre d’hores que ha passat amb cada grup estable que hagi estat, juntament amb l’equip d’epidemiologia i la referent Covid assignada del CAP s’analitza la situació i es determina pel temps de contacte quin grup o grups s’han de confinar.

 1. A quart d’ESO A i B es considera grup estable si a l’hora de les optatives es barregen?

Degut a la complexitat o la diferència de 4t d’ESO respecte els altres cursos d’ESO, des del departament d’Educació s’ha permés que puguin mantenir-se totes les matèries optatives que proposa el currículum per tal que els alumnes puguin completar els seus itineraris formatius. És per això que els alumnes dels grups estables de 4t d’ESO A i B es barregen a les optatives. En el cas que hi hagués un positiu en un dels dos grups, es seguiria el mateix protocol i s’analitzarien els contactes en les 48h prèvies als símptomes.

Com se realitzen les reunions de pares?

Aquest curs les reunions de famílies s’han fet de manera telemàtica. El fet que tots els alumnes tinguin un correu Fedac ens ho ha facilitat molt .

Gràcies per estar avui aquí amb nosaltres i gracies per resoldre totes les nostres preguntes i dubtes sobre el protocol del Covid-19.

Yanira, Lucia, Nuria, Daniela i Maria C.

Redactor Junior

close

El més recent