Redactors juniors

Eloy Gonzalo
Descripció

Hola, em dic Eloy Gonzalo, tinc 14 anys i considero que tinc futur en els estudis. Soc una persona a qui li agrada fer esports, com el pàdel o el bàsquet, entre d'altres.

Hola, mi nombre es Eloy Gonzalo, tengo 14 años y considero que tengo futuro en los estudios. Soy una persona a la que le gusta practicar deportes, como el pádel o el baloncesto, entre otros.

Hi, my name is Eloy Gonzalo, I am 14 years old and I consider that I have a future in my studies. I am a person who likes to do sports, such as paddle or basketball.
Sorry, Eloy Gonzalo has not made any blog posts yet.
close