Redactors juniors

Irune Hernandez
Descripció
Hola em dic Irune i tinc quinze anys. Sóc una persona bastant tímida i reservada, però una vegada agafo més confianza ja no ho sóc tant. El que més m’agrada és estar amb les persones més properes a mi, ja que em sento còmoda. També m’agrada bastant escoltar música mentre que estic fent qualsevol cosa. És veritat que abans solament escoltava K-pop (pop coreà), però ara ja vaig variant més de música. El meu hobbie és ballar i ara mateix no tinc pensat que vull ser quan sigui més gran.

Hola me llamo Irune y tengo quince años, soy una persona bastante tímida y reservada, pero una vez he cogido más confianza ya no lo soy tanto. Lo que más me gusta es estar con las personas más cercanas a mí, ya que me siento cómoda. También me gusta bastante escuchar música mientras que estoy haciendo cualquier cosa. Es verdad que antes sólo escuchaba K-pop (pop coreano), pero ahora ya voy variando más de música. Mi hobbie es bailar y ahora mismo no tengo pensado que quiero ser cuando sea mayor.

Hello, my name is Irune and I am fifteen years old. I’m quietly a shy and reserved person, but once I gain more confidence, I’m not so much like that. What I like the most is being with the people closest to me since I feel comfortable. I also quite like listening to music while I'm doing anything. It's true that before I only listened to K-pop (Korean pop), but now I'm coming up with more music. My hobbie is dancing and by the way I don’t know what I will be when I grow up.
Sorry, Irune Hernandez has not made any blog posts yet.
close