Redactors juniors

Irune Hernandez
Descripció

Hola em dic Irune i tinc quinze anys,sóc una persona bastant tímida i reservada pero una vegada que agafi mes confianza ja no hu sóc tant. Lo que mes m’agrada es estar amb les persones més cercanes a mi ja que em sento còmoda,també m’agrada bastant escoltar música mentres que estic fent qualsevol cosa,és veritat que abans solament escoltava K-pop(pop corea) però ara ja vaig variant de més música.El meu hobbit es ballar,hara mateix no tinc pensat que vull ser quan sigui més gran.
Hola me llamo Irune y tengo quince años, soy una persona bastante tímida y reservada pero una vez que coja más confianza ya no lo soy tanto. Lo que más me gusta es estar con las personas más cercanas a mí ya que me siento cómoda, también me gusta bastante escuchar música mientras que estoy haciendo cualquier cosa, es verdad que antes sólo escuchaba K-pop (pop coreano) pero ahora ya voy variante de más música. Mi hobbie es bailar, ahora mismo no tengo pensado que quiero ser cuando sea mayor.
Hello, my name is Irune and I am fifteen years old. I’m quietly a shy and reserved person but once I gain more confidence, I’m not so much like that. What I like the most is being with the people closest to me since I feel comfortable. I also quite like listening to music while I'm doing anything. It's true that before I only listened to K-pop (Korean pop) but now I'm coming up with more music. My hobbie is dancing, by the way I don’t know what I will be when I grow up.
Sorry, Irune Hernandez has not made any blog posts yet.
close