Redactors juniors

Isaac Prenafeta
Descripció
Em dic Isaac, tinc 15 anys i sóc de Lleida. M’agrada fer coses per entretenirme. M’agradaria estudiar i treurem una carrera, i no m'agraden les llengues.

Me llamo Isaac, tengo 15 años y soy de Lleida. Me gusta hacer cosas para entretenerme. Me gustaría estudiar y sacarme una carrera, y no me gustan las lenguas.

My name is Isaac, I am 15 years old and I am from Lleida. I like to do things to keep myself entertained. I'd like to study and we'll get a degree, and I don't like languages.
Sorry, Isaac Prenafeta has not made any blog posts yet.
close