Redactors juniors

Maria Cárdenas Cortés
Descripció
Em dic Maria Cárdemas, tinc 14 anys i soc de Lleida. M'agrada la música, dibuixar, llegir i tot tipus d'art. M'agradaria estudiar psicologia i poder ajudar a moltes persones, o també m'agradaria estudiar disseny gràfic. M'agradaria treballar en la revista perquè em sona molt interessant.

Me llamo Maria Cárdenas, tengo 14 años y soy de Lleida. Me gusta la música, dibujar, leer y todo tipo de arte. Me gustaría estudiar psicología y poder ayudar a muchas personas. O también me gustaría estudiar diseño gráfico. Me gustaría trabajar en la revista porque suena muy interesante.

My name is Maria Cárdenas, I am 14 years old and I am from Lleida. I like music, drawing, reading and all kinds of art. I would like to study psychology and be able to help many people. Or I would also like to study graphic design. I would like to work on the magazine because it sounds very interesting.
Sorry, Maria Cárdenas Cortés has not made any blog posts yet.
close